Energier vises ikke på røntgen. Finnes de da?

9. August 2011

NLP & coaching, TrineLive

Fra Kamilles ekspertpanel:

Alle alternative terapeuter snakker om at vi har energier i kroppen, men det kan ikke vises på røntgen eller lignende. Kan du forklare hva de mener?
Hilsen Kjerstin

 

Hei Kjerstin

Det finnes mange retninger og modeller innen alternativ terapi og jeg svarer deg her ut fra min erfaring og modell av verden.

Energier kan være følelser, fornemmeleser, kraft, inspirasjon, styrke eller en type nærvær. Det kan komme fra oss selv som resultat av indre grublerier, troer, tanker og overbevisninger vi lever ut, eller det kan være noe vi fanger opp fra omgivelser. For eksempel kan vi oppleve et skift i stemningen i et rom når en spesiell person kommer inn: noen sprer glede bare ved å være der, andre det motsatte. Naturen er et annet eksempel på en kraft som påvirker oss og gir spesielle energier inni oss.

Selv om det foreløpig ikke finnes apparater finkalibrert nok til å konkret bevise alt dette, betyr ikke det at det ikke eksisterer. Se for eksempel på kvantefysikken, der har vi flere forklaringsmodeller.

Noen av oss er mer følsomme og registrerer mer enn andre, men alle har vi denne evnen til å føle energi. Hvis du ønsker å trene deg opp, er en lett tilgjengelig vei å stille sinnet gjennom meditasjon, avspenning eller å være i naturen. Jeg vil også oppmuntre deg til å kjenne etter på energien du føler inni deg, for den bevisstheten gir deg anledning til å fange opp og justere det du driver med.

Er for eksempel kilden til energien en tro eller overbevisning du har, får du en gylden anledning til å sjekke den ut. Er det en tro som støtter deg? Er den sann? Er den viktig?  Og er det en energi som kommer utenfra, kan du ta stilling til hvordan du vil forholde deg til den. Er det noe du vil ha? Eller er det kanskje noe du vil gjøre noe med?

Sannhet og læring er en følelse og å stole på egne opplevelser gir trygghet. Det samme gjør vissheten om at vi faktisk har valg og mulighet til påvirkning.

Lykke til!

Trine Åldstedt har inngått i Kamilles ekspertpanel siden vår 2010. Sammen med en psykolog, prest og lege gir hun råd, tips og motivasjon til lesere. Les mer i Kamille.

 

Følg Coachingeksperten Trine Åldtstedt på Facebook!

Følg Trine Åldstedt på Twitter

Få med deg boken Alt sitter i hodet

, , , , , , , , ,

Følg meg på sosiale medier!

Her kan du følge meg via RSS-feed, Facebook eller Twitter. Du kan også se nyttige videoer på Metaresources YouTube-kanal.

No comments yet.

Leave a Reply

------------------